logo BNM

Kinh doanh không bỏ vốn

Tel: 096 28 22222

Email: bnmidc@gmail.com

Website: kinhdoanhkhongbovon.com

Giới thiệu về kinh tế tri thức
Bài toán kinh doanh
Kinh doanh không bỏ vốn
Ý tưởng mới trên thế giới vào kinh doanh
Ứng dụng công nghệ vào kinh doanh
Phần mềm kinh doanh BNM cung cấp

BNM trong kinh doanh quản lý hệ thống (nhà phân phối và đại lý)

Tiêu đề

9 Tiêu Chí Tuyển Chọn Nhà Phân Phối 09/02/2018 - 11:36 chiều

Quy trình bán hàng và thu tiền nhà phân phôi trong giải pháp DMS 09/02/2018 - 11:34 chiều

Giải pháp quản lý ngành phân phối (DMS): Quy trình quản lý sales viếng thăm NPP 09/02/2018 - 11:29 chiều

quang cao
quang cao
quang cao