logo BNM

Kinh doanh không bỏ vốn

Tel: 096 28 22222

Email: bnmidc@gmail.com

Website: kinhdoanhkhongbovon.com

Giới thiệu về kinh tế tri thức
Bài toán kinh doanh
Kinh doanh không bỏ vốn
Ý tưởng mới trên thế giới vào kinh doanh
Ứng dụng công nghệ vào kinh doanh
Phần mềm kinh doanh BNM cung cấp
Manager

2018-01-26 03:03:31

Đã có 9 bài

Đã bình luận: 8

Dự báo chiến lược phát triển kinh tế thời đại chu kỳ 100 năm.

Xu thế tất yếu của sự phát triển các nền văn minh kinh tế hiện tại và tương lai trải qua từng thời kỳ theo diển trình thời gian 1->2->3->4->5:

1- Phát triển kinh tế bao trùm hoàn hảo (2017)
Chu kỳ 20 năm, từ phát triển kinh tế bao trùm khu vực đến phát triển kinh tế bao trùm toàn cầu hoàn hảo.

2- Phát triển kinh tế tự bồi đắp đa giao thức.
Chu kỳ 20 năm, điểm khởi đầu là cơ hội của nhà đầu tư khi chọn những ngành yếu để tạo cơ hội sinh lời cao, do sự phát triển dồi dào của trí tuệ ứng dụng và khoa học công nghệ trở nên hoàn hảo.

3- Phát triển kinh tế cộng hưởng liên ngành.
Chu kỳ 20 năm, khi nền kinh tế vững mạnh và thông tin trở nên phẳng hơn. Thì sự đột phá trở nên khó khăn nhưng không cản được sức mạnh của sự phát triển của chất xám (trí tuệ cộng đồng) thôi thúc sự hợp tác, giao thoa, cộng hưởng liên ngành mạnh mẽ. Giúp các tài phiệt nâng cao giá trị thặng dư đột biến mạnh mẽ.

4- Phát triển kinh tế tri thức xã hội hoá cao cấp.
Chu kỳ 20 năm, nền kinh tế gần như trở nên phẳng hoàn toàn, đây là thời kỳ phát triển đỉnh cao của nền kinh tế, sự lên ngôi thật sự của kinh tế tri thức. Kinh doanh chất xám trở thành “mốt” của xã hội, mang lại giá trị thặng dư về vật chất và tinh thần không ngành nào có thể so sánh được. Cả xã hội trở nên năng động, công nghệ và thông tin trở thành công cụ ứng dụng. Ý tưởng mới và khả năng biến đổi của khoa học có tầm cỡ chất lượng cao, và một sự vận động dữ dội của nền văn minh năng động toàn cầu. Hoạt động tinh hoa chất xám đa màu sắc.

5- Phát triển kinh tế tinh hoa tâm lý học văn minh toàn diện.

Chu kỳ 20 năm và xa hơn. Khi nên kinh tế phẳng phát triển đến đỉnh cao, giá trị về vật chất và tinh thần cũng trở nên hoàn hảo, xã hội có nhu cầu đi đến điểm văn minh toàn diện trên hệ tiêu chí xã hội hoá cao cấp. Lúc này nghệ thuật tinh hoa tâm lý học là giá trị cao nhất, ghi nhận dánh giá các vỹ nhân lấy con người cao quý thật sự làm trọng tâm, ngoài tài năng thật, còn cần những nghệ thuật tâm lý và quản lý vỹ mô xã hội cao cấp tầm cỡ thế giới. Sự tồn tại và phát triển tiếp theo của xã hội gần như phụ thuộc hoàn toàn vào tinh hoa tâm lý học loài người, thời đại của thế giới thông minh và nền văn hoá văn minh toàn diện. “Nghệ thuật dùng người là mốt của thời đại này”!

Tháng 11-2017 Lê Đại Dương

quang cao
quang cao
quang cao